Prywatny dom opieki, a może dom pomocy społecznej… każdy, kto staje przed decyzją umieszczenia osoby bliskiej w domu opieki, targany jest szeregiem emocji wątpliwości i obaw. Pomijając dylematy etyczne, pojawiają się pytania proceduralne. Jakie są możliwości i jakie warunki należy spełnić, aby zapewnić osobie bliskiej opiekę? Wbrew pozorom, obecnie na rynku usług opiekuńczych nie ma wielu alternatyw. Kiedy sytuacja wymaga całodobowej, długoterminowej opieki, poza miejscem zamieszkania, pozostaje wybór: prywatny dom opieki lub dom pomocy społecznej. Koronnym argumentem, jaki rodzaj usługi opiekuńczej wybrać, jest zasobność portfela. Niekiedy, istotnym staje się lokalizacja domu opieki, ale w głównej mierze, wybór determinuje sytuacja ekonomiczna rodziny. Bezsprzecznie, osobom najbliższym zależy na zapewnieniu odpowiedniej opieki oraz znalezieniu miejsca, gwarantującego optymalny komfort życia codziennego i poczucie bezpieczeństwa podopiecznego.

Organizacja domów opieki.

Prywatny dom opieki jest działalnością regulowaną ustawowo i nadzorowaną przez Urząd Wojewódzki. Pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, wydaje Wojewoda, po spełnieniu odpowiednich kryteriów infrastrukturalnych i organizacyjnych. Z resztą, dotyczy to, obydwu typów ośrodków, a ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest nadrzędnym aktem prawnym, wyznaczającym standardy i zakres usług świadczonych przez dom pomocy społecznej i jego prywatny odpowiednik. Warto zatem zacząć od pytania, czy potencjalne miejsce nowego zamieszkania taką zgodą administracyjną dysponuje? Aby uzyskać taką informację, należy poszperać na dedykowanych ku temu stronach internetowych, jak choćby domyseniora.pl.

Ogólny zakres usług, świadczonych na rzecz mieszkańca jest spójny dla prywatnego domu opieki i DPS-u. Obie jednostki mają ten sam cel. Jak stanowi ustawą o pomocy społecznej, są to usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma takich usług wynikają z potrzeb mieszkańców i powinny uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Tematem odrębnym, pozostają kwestie dotyczące zaangażowania i możliwości personelu, jakości oraz poziomu wymienionych wyżej usług. Na tym podobieństwa się kończą.

Prywatny dom opieki – usługa na najwyższym poziomie.

Prywatny dom opieki stawia sobie za punkt honoru osiągnięcie powyższych celów, ponieważ tylko usługa na jak najwyższym poziomie, może zapewnić płynne funkcjonowanie. Należy pamiętać, że prywatny dom opieki, mimo tego, że działa w obrębie ustawy o pomocy społecznej, to pozyskuje swoich klientów na wolnym rynku i podlega wszelkim prawom konkurencyjności. Zupełnie inaczej, ma się sytuacja, w przypadku domu pomocy społecznej. Tam usługobiorców jest nadmiar i na miejsce, w zależności od sytuacji, trzeba czekać od kilku nawet do kilkudziesięciu miesięcy. Żyjemy w czasach, gdzie każdego roku podnosi się standard życia ludzi zamieszkujących w naszym kraju.  Do takiego wzrostu, siłą rzeczy, powinny dostosować się również domy opieki. Zmiana potrzeb i rosnące oczekiwania dotyczą w równym stopniu młodych, jak i starszych ludzi. Dbałość o szczegóły i pragnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie, wynikające ze wspomnianej wcześniej konkurencyjności, sprawiają, że prywatny dom opieki w znacznym stopniu przewyższa swoją ofertą domy pomocy społecznej.

Przewaga w konkurencyjności.

Prywatny dom opieki to miejsca tworzone przez ludzi świadomych zmieniającej się rzeczywistości, którzy dopasowują ofertę do obecnego stylu życia. Chcąc zadbać o potrzeby swoich bliskich z pewnością warto wybrać dla nich prywatny dom opieki. Wysoka jakość warunków zamieszkania oraz indywidualne podejście do podopiecznego. Zakwaterowanie ma gwarantować mieszkańcowi, poczucie pełnego komfortu. Budując przestrzeń infrastrukturalną dla mieszkańca, prywatny dom opieki stawia na wysoką jakość wykończenia i niezbędnych udogodnień, które zachęcają do samodzielności. Prywatny dom opieki, zapewnia seniorowi warunki, jak najbardziej zbliżone do domowych. Dzięki deinstytucjonalizacji takiej usługi, mieszkaniec ma poczucie, że przebywa w prawdziwym domu. Kwalifikacje personelu, to jedno, ale kluczowe pozostają umiejętność budowania harmonijnej relacji z mieszkańcem. Tylko ludzie z pasją, których cechuje elastyczność i empatia powinni znaleźć zatrudnienie w prywatnym domu opieki. Codzienne słuchanie potrzeb mieszkańców, daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zapewnić optymalne warunki pobytu?

prywatny dom opieki

Prywatny dom opieki swoją przewagę buduje w indywidualnym podejściu do każdego mieszkańca. Każdy człowiek jest inny, ma odmienne potrzeby i oczekiwania. Dlatego odpowiadając na rosnące standardy, prywatny dom opieki tworzy autorskie programy zajęć terapeutycznych oraz harmonogram dnia tak, aby każdy otrzymał to, czego potrzebuje. Prywatny dom opieki, Radony Dom Seniora w Łodzi, gwarantuje osiągnięcie powyższych celów.

Finansowanie pobytu mieszkańca.

Podstawową różnicą funkcjonowania obydwu placówek jest odpłatność, którą ponosi podopieczny domu, a faktycznie jego najbliższa rodzina. Należy pamiętać, że mówimy o osobach niesamodzielnych, często z demencją lub chorobą Alzheimera. Osoby takie, nie są w stanie skutecznie zarządzać swoimi finansami. Robią to, ich członkowie rodziny, najbliżsi lub opiekunowie prawni. Wybierając prywatny dom opieki w Łodzi, należy liczyć się z wydatkiem rzędu 4-6 tysięcy złotych w skali miesiąca. Czy to dużo? Oczywiście, że kwota robi wrażenie. Szczególnie dla osób samotnych, bądź funkcjonujących w małych gospodarstwach domowych. Ale czy utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej jest naprawdę tańsze?

Oprócz stałej opłaty wynikającej z postanowień umowy, zawartej z prywatnym domem opieki, dochodzą comiesięczne koszty dodatkowe. Standardem są dopłaty za farmakoterapię oraz zużyte materiały higieniczne tj. pampersy lub pieluchomajtki. W związku z tym, że rodzaj oraz ilość przyjmowanych medykamentów i zużywanych materiałów jest zindywidualizowana, nie ma możliwości, ustalenia z góry, takich odpłatności. Farmakoterapią kieruje lekarz, reagując na bieżąco na zmiany zdrowotne mieszkańca. Z kolei, zużycie materiałów higienicznych zależne jest od zmieniającego się stanu psychofizycznego mieszkańca. Zupełnie inaczej wygląda sprawa finansowania pobytu w domu pomocy społecznej.

Ile kosztuje DPS?

Przede wszystkim, DPS prowadzone są przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku naszego obszaru jest to Miasto Łódź. Każdorocznie publikowane jest, w Dzienniku Ustaw Województwa Łódzkiego, zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Odpłatność taka, ustalana jest indywidualnie dla każdego DPS. Obecnie, średnia obowiązująca opłata za pobyt mieszkańca w domu prowadzonym przez Miasto Łódź, wynosi 4.362,30 zł (stan na 10/2020 r.)

Jaką zatem miesięczną opłatę ponosi mieszkaniec, bądź jego rodzina za pobyt? W dużym uproszczeniu: nie więcej niż 70 procent dochodu mieszkańca. Z racji tego, że jedynym dochodem są świadczenia emerytalne, to niemal ¾ emerytury wpływa na konto domu pomocy społecznej, bez względu na jej wysokość. A co z resztą opłaty za pobyt? Pozostałą część dopłaca samorząd ze swojego budżetu.

Prywatny dom opieki – czy decyzja jest jednoznaczna?

Na pytanie, jaką usługę wybrać, prywatny dom opieki czy dom pomocy społecznej, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Nie ma wątpliwości, że wszystkim członkom rodziny zależy na umieszczeniu podopiecznego w miejscu, spełniającym oczekiwania, godnym i przyjaznym dla seniora. Chcąc zadbać o dobro naszego członka rodziny, staramy się wybrać jak najlepiej. Niestety obecnie, przy wyborze powyżej opisanych opcji, decydującym pozostaje sfera ekonomiczna i to ona determinuje decyzję.