Radosny Dom Seniora wraz z WFOŚiGW w Łodzi realizuje zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,00 kWp w domu opieki Radosny Dom Seniora w Łodzi”

Forma dofinansowania: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 143.370,00 PLN

Wysokość pożyczki: 142.830,00 PLN

www.wfosigw.lodz.pl