Radosny Dom Seniora wraz z WFOŚiGW w Łodzi realizuje zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,00 kWp w domu opieki Radosny Dom Seniora w Łodzi”

Forma dofinansowania: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 144.540,00 PLN

Wysokość pożyczki: 144.000,00 PLN

www.wfosigw.lodz.pl

2021-07-15T15:41:38+02:00