Radosny Dom Monika Wlachos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Dom zapewniający całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku – budowa obiektu wraz z wyposażeniem” nr wniosku RPLD.07.03.00-10-0003/20

Celem projektu jest zwiększona dostępność i jakość usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 768 493,97 zł