Radosny Dom Seniora realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

2022-03-10T09:34:51+01:00

Radosny Dom Monika Wlachos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Dom zapewniający całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku - budowa obiektu wraz z wyposażeniem” nr wniosku RPLD.07.03.00-10-0003/20 Celem projektu jest zwiększona dostępność i jakość usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dofinansowanie projektu z UE: 768 493,97 zł

Radosny Dom Seniora realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich2022-03-10T09:34:51+01:00

Znacząca redukcja emisji dwutlenku węgla w Radosnym Domu Seniora w Łodzi

2021-08-11T17:45:50+02:00

Radosny Dom Seniora wraz z WFOŚiGW w Łodzi realizuje zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,00 kWp w domu opieki Radosny Dom Seniora w Łodzi” Forma dofinansowania: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wartość ogólna zadania: 143.370,00 PLN Wysokość pożyczki: 142.830,00 PLN www.wfosigw.lodz.pl  

Znacząca redukcja emisji dwutlenku węgla w Radosnym Domu Seniora w Łodzi2021-08-11T17:45:50+02:00
Przejdź do góry